Styrelsen

Roslagens Dansklubbs styrelse 2022 består av följande personer
Du kan nå oss i styrelsen via mejl info@roslagensdansklubb.se

Ordförande
Gary Matheny

Vice Ordförande
Magnus Hammarström

Kassör
Tony Irving

Sekreterare
Lilian Bjurselius

Ledamot
Anita Telling

Suppleant
Alexander Skiöldsparr

Valberedning
Amanda Karlsson