Historik

År 2014 startades en pardans verksamhet i Norrtälje som ett samarbete mellan Alemana Dansklubb ADK och Tony Irving. ADK är en av Sveriges äldsta dansklubbar och har sitt säte i Stockholm.
År 2018 grundades Sundsta Dansklubb med huvudsyfte att bedriva pardans verksamhet i Norrtälje.
År 2020 slogs dessa båda verksamheter ihop och bildade Roslagens Dansklubb RDK. Idag bedriver RDK en dansverksamhet inom samtliga pardansformer som omfamnar allt från kursverksamhet till socialdans aktiviteter.
RDK är en ideell förening med verksamhet i Norrtälje. Vi erbjuder våra medlemmar gruppträning inom latin- och standarddanser.
Roslagens Dansklubb RDK är medlem i Svenska danssportsförbundet och i Riksidrottsförbundet.