Danssport

Danssport är en paraply begrepp för de tävlings situationer där en solo dansare / par eller Group väle att tävla i sin dansstil .
I Sverige Den administrera av Danssports födandet .
Hus RDK har vi satt en kvalitets mått vid färdig genomförande av grund 4 i en dansstil innan en dansare har kompetensen att tävla .
Tävlingsträning sker på en individuell bas och planering görs mellan tränare gruppen och solo dansare / par inför varje säsong .